های سافت

ساخت حساب کاربری

ورود به حساب کاربری

خرید آنلاین نرم افزار

بعد از ثبت‌نام، فرآیند خرید آغاز می‌شود. در ادامه باید محـصول مورد نظر را خرید کنید و اطلاعات فروشـگاه خود را ثبت کنید.

ثبت نام
اطلاعات فروشگاه
پرداخت بانکی