های سافت

ساخت حساب کاربری

ورود به حساب کاربری

فعال سازی نرم افزار

بعد از ثبت‌نام، فرآیند فعالسازی آغاز می‌شود. در ادامه باید محـصول مورد نظر را فعالسازی کنید و اطلاعات فروشـگاه خود را ثبت کنید.

ثبت نام
فعالسازی نرم افزار
اطلاعات فروشگاه